წესები და პირობები

1. პირობების მიღება

https://gevakuatori.ge/-ის მიერ მოწოდებულ სერვისებზე წვდომით და გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით, რომ დაიცვან წინამდებარე წესები და პირობები. თუ არ ეთანხმებით ამ პირობების რომელიმე ნაწილს, თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი სერვისები.

2. მომსახურების აღწერა

https://gevakuatori.ge/ გთავაზობთ ევაკუატორების მომსახურებას, როგორც ეს აღწერილია ჩვენს ვებსაიტზე. ეს სერვისები ექვემდებარება წინამდებარე პირობებს.

3. მომხმარებლის პასუხისმგებლობა

3.1. თქვენ თანახმა ხართ მიაწოდოთ ზუსტი და სრული ინფორმაცია ჩვენი სერვისებით სარგებლობისას.

3.2. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი თქვენი ანგარიშის ინფორმაციისა და პაროლის კონფიდენციალურობის შენარჩუნებაზე.

3.3. თქვენ თანახმა ხართ არ გამოიყენოთ ჩვენი სერვისები რაიმე უკანონო ან არაავტორიზებული მიზნით.

4. მომსახურების შეზღუდვები

https://gevakuatori.ge/ იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს უარი თქვას მომსახურებაზე ნებისმიერი მიზეზით. ჩვენ ასევე შეიძლება შევწყვიტოთ ან შევცვალოთ ჩვენი სერვისები შეტყობინების გარეშე.

5. ფასები და გადახდები

5.1. ჩვენი ბუქსირების სერვისების ფასები მითითებულია ჩვენს ვებსაიტზე ან როგორც მოგეხსენებათ.

5.2. მომსახურების გადახდა სრულად უნდა განხორციელდეს მომსახურების დროს, თუ სხვა შეთანხმებები წინასწარ არ არის შეთანხმებული.

5.3. დამატებითი საფასური შეიძლება დაწესდეს სერვისებისთვის, რომლებიც პირდაპირ არ არის ასახული ჩვენს სტანდარტულ ფასებში.

6. გაუქმება და თანხის დაბრუნება

6.1. მითითებულ ვადაში განხორციელებული გაუქმების შემთხვევაში შეიძლება თანხის დაბრუნება, როგორც ეს აღწერილია ჩვენს დაბრუნების პოლიტიკაში.

6.2.https://gevakuatori.ge/ იტოვებს უფლებას განსაზღვროს თანხის დაბრუნების უფლება თითოეულ შემთხვევაში.

7. პასუხისმგებლობა

7.1.https://gevakuatori.ge/ არ არის პასუხისმგებელი ბუქსირებად სატრანსპორტო საშუალების მიყენებული ზიანისთვის, რომელიც არ არის ჩვენი დაუდევრობის პირდაპირი შედეგი.

7.2. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ბუქსირებულ მანქანაში დარჩენილი პირადი ნივთების დანაკარგზე ან დაზიანებაზე.

8. მარეგულირებელი კანონი

ეს წესები და პირობები რეგულირდება და განიმარტება [თქვენი იურისდიქციის] კანონების შესაბამისად. ნებისმიერი დავა, რომელიც წარმოიქმნება ამ პირობებით ან მასთან დაკავშირებით, ექვემდებარება [თქვენი იურისდიქციის] სასამართლოების ექსკლუზიურ იურისდიქციას.

9. პირობების ცვლილებები

https://gevakuatori.ge/იტოვებს უფლებას განაახლოს ან შეცვალოს ეს პირობები ნებისმიერ დროს გაფრთხილების გარეშე. თქვენი პასუხისმგებლობაა პერიოდულად შეამოწმოთ ცვლილებები.

10. საკონტაქტო ინფორმაცია

ამ პირობებთან დაკავშირებით ნებისმიერი კითხვისთვის შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ